Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu wykonywana w celu wprowadzenia na rynek.

Temat wykonania dokumentacji zagrożenia wybuchem (w tym analizy ryzyka wybuchu, procedur/zagrożeń związanych z użyciem zgodnym i możliwym niezgodnym z przeznaczeniem) dla produktu (instalacji z otrzymanego szkicu oraz informacji projektowych) jest dla nas odpowiedni. Dlatego wykonamy opracowanie zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE, prawem krajowym oraz normami. Pozwoli to Państwu na uzasadnione nadanie znaku CE na produkt. Jednocześnie przyjmiemy rozwiązania techniczne minimalizujące zagrożenie wybuchem maszyny, strefy zagrożenia wybuchem oraz konieczność stosowania systemów zabezpieczających w tym urządzeń Ex. Poprzez stosowanie rozwiązań bezpiecznych samych w sobie. Ocenimy bezpieczeństwo wybuchowe w formie opinii i wykonamy dokument ocena zagrożenia wybuchem maszyny.

instalacja_technologiczna_szkic_projektowe_informacje

Osoba wykonująca opracowanie posiada stosowne uprawnienia, jest autorem licznych publikacji z zakresu inżynierii pożarowej. Polecamy nasze wsparcie na etapie projektowym, badawczym, produkcyjnym i po wprowadzeniu produktu na rynek.

One thought on “Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *