Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu.

Temat wykonania dokumentacji zagrożenia wybuchem (w tym analizy ryzyka wybuchu, procedur/zagrożeń związanych z użyciem zgodnym i możliwym niezgodnym z przeznaczeniem) dla produktu (instalacji z otrzymanego szkicu oraz informacji projektowych) jest dla nas odpowiedni. Dlatego wykonamy opracowanie zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE, prawem krajowym oraz normami. Pozwoli to Państwu na uzasadnione nadanie znaku CE na produkt. Jednocześnie przyjmiemy rozwiązania techniczne minimalizujące zagrożenie wybuchem, strefy zagrożenia wybuchem oraz konieczność stosowania systemów zabezpieczających w tym urządzeń Ex.

instalacja_technologiczna_szkic_projektowe_informacje

Osoba wykonująca opracowanie posiada stosowne uprawnienia, jest autorem licznych publikacji z zakresu inżynierii pożarowej. Polecamy nasze usługi teraz i na etapie klient – po wprowadzeniu produktu na rynek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *