Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu.

Temat wykonania dokumentacji zagrożenia wybuchem (w tym analizy ryzyka wybuchu, procedur/zagrożeń związanych z użyciem zgodnym i możliwym niezgodnym z przeznaczeniem) dla produktu (instalacji z otrzymanego szkicu oraz informacji projektowych) jest dla nas odpowiedni. Dlatego wykonamy opracowanie zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE, prawem krajowym oraz normami. Pozwoli to Państwu na uzasadnione nadanie znaku CE na produkt. Jednocześnie przyjmiemy rozwiązania techniczne minimalizujące zagrożenie wybuchem, strefy zagrożenia wybuchem oraz konieczność stosowania systemów zabezpieczających w tym urządzeń Ex. Poprzez stosowanie rozwiązań bezpiecznych samych w sobie. Ocenimy bezpieczeństwo wybuchowe w formie opinii.

instalacja_technologiczna_szkic_projektowe_informacje

Osoba wykonująca opracowanie posiada stosowne uprawnienia, jest autorem licznych publikacji z zakresu inżynierii pożarowej. Polecamy nasze wsparcie na etapie projektowy, badawczym, produkcyjnym i po wprowadzeniu produktu na rynek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *