Audyt Bezpieczeństwa Pożarowego

Różne są obiekty, od szkół, poprzez jednostki obliczania pieniądza, skarbce, po fabryki i lotniska. Cel jest jeden – bezpieczeństwo pożarowe.

Audyt Bezpieczeństwa Pożarowego w jednej z Japońskich inwestycji. Drukarnia opakowań - wydajność produkcji o globalnym znaczeniu. Znaczne ilości cieczy palnych - rozpuszczalników, powodują zagrożenie wybuchem i pożarem.

Wiele dziedzin bezpieczeństwa integruje się coraz mocniej. Stabilność działania systemów, odporność na ataki, zależna jest również w znaczącym stopniu od poziomu bezpieczeństwa innych dyscyplin. Wbrew pozorom niewiele jest nowoczesnych firm na rynku polskim dobrze rozumiejących sposób wzajemnego przenikania się dziedzin bezpieczeństwa i umiejących właściwe zalecenia sformułować. Unikalnym atutem naszej działalności jest szersze spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa, bardziej interdyscyplinarne, co przekłada się na pozytywny efekt.

W czasach, gdy komputery sterują systemami technicznymi zwykłych budynków użyteczności publicznej, drapaczy chmur, zakładów produkcyjnych. Rozwiązania techniczne muszą właściwie współpracować, na wypadek zagrożenia pożarem. Z pewnością, żadne z zabezpieczeń lub urządzeń technicznych, nie powinno pogarszać warunków ewakuacji i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej obiektu.

To jak zachowają się służby bezpieczeństwa danej organizacji, aktywne systemy kontroli dostępu, stałe urządzenia gaśnicze. Archiwizacja danych ze zdarzenia i wiele innych czynników wpływają łącznie na całokształt bezpieczeństwa. Ważne jest wyjaśnienie przyczyn zagrożenia na każdym etapie. W trakcji jak i po zdarzeniu. Audyt bezpieczeństwa pożarowego powinien badać styk z innymi zagadnieniami:

Przede wszystkim takie działanie audytora spowoduje najlepszy efekt, ograniczenia ryzyka pożaru dla prowadzonej działalności. Usprawni działanie organizacji, podnosząc standardy oceny ryzyka pożaru i pozytywnie wpłynie na jakość oferowanych usług. Mniej przerw w produkcji, w związku z tym mniej zakłóceń w funkcjonowaniu biura. Prawidłowo przeprowadzony audyt bezpieczeństwa pożarowego, to ogólnie mniej strat i kłopotów.

Działania ochrony wpływają na stopień zabezpieczenia przed podpaleniem, podobnie jak na lepsze możliwości wykrycia sprawcy podpalenia.

Techniczny Audyt Bezpieczeństwa Pożarowego

Procesy technologiczne na materiałach, przede wszystkim ich właściwości pożarowe w relacji do parametrów fizyko-chemicznych procesu produkcji. Weryfikacja przegród pożarowych, jak i wykończenia wnętrz, z naciskiem na silnie dymiące i wydzielające toksyczne produkty spalania materiały na drogach ewakuacji w obiekcie. Testy prawidłowego zadziałania urządzeń przeciwpożarowych. Według metodologi opisanej w normach. Bez błędów i omyłkowego powiadamiania PSP urządzeniem monitorującym sygnały pożarowe. Poprawność rozmieszczenia: znaków bezpieczeństwa, ppoż., ewakuacji, podręcznego sprzętu ppoż., oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Ocena Dokumentacji z Zakresu Bezpieczeństwa Pożarowego

Projekt budowlany punktem wyjścia, a w nim warunki ochrony przeciwpożarowej, też punkt ocena zagrożenia wybuchem. Dokumentacja z przeprowadzonej ewakuacji ppoż. Sporządzona i właściwie przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Wdrażająca optymalne procedury bezpieczeństwa pożarowego. Jeżeli występują strefy zagrożenia wybuchem, również dokument zabezpieczenia przed wybuchem. A w nim analiza ryzyka wybuchu i procedury postępowań. Procedury obsługi CSP – central sygnalizacji pożaru, wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. Jeszcze więcej, liczne protokoły z konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, plany ewakuacji. Poddamy audytowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *