Li-Jon Battery HAZARDS

Analiza ryzyka wybuchu baterii litowo-jonowych. Awaryjny stan pracy baterii litowo-jonowej wymaga innego rodzaju zabezpieczeń niż dla baterii tradycyjnych np. trakcyjnych baterii kwasowo-ołowiowych. Wyróżnia się kilka technologi budowy baterii litowo-jonowych, co należy uwzględnić podczas wykonywania analizy ryzyka wybuchu i pożaru. Skład wydzielanych gazów palnych zależy od wielu czynników m.in. od stopnia naładowania ogniw. Bezpieczeństwo zapewni układ detekcji i wentylacji zaprojektowany inaczej niż w przypadku baterii tradycyjnych stosowanych powszechnie od dekad.

Tlenek węgla głównym składnikiem wydzielanych gazów, obecnym przez najdłuższy okres i uważany za szczególnie ważny dla wczesnego wykrywania.

Gazy wydzielane w początkowym etapie awaryjnego stanu pracy chłodniejsze niż uwalnianie gazy na późniejszych etapach. W związku z tym wczesne gazy mogą stać się cięższe niż powietrze, zbierając się na poziomie podłogi. Dlatego należy rozważyć, czy wykrywanie gazu związane z ryzykiem wybuchu zastosować na obu poziomach, blisko podłogi i blisko sufitu.

Ogniwa li-jon wykonane w technologi obudowy IP4X w porównaniu do IP2X zachowują się odmiennie w awaryjny stanie pracy. Te pierwsze stwarzają większe ryzyko nagromadzenia gazów palnych. W efekcie, wytworzenie atmosfery wybuchowej w mieszaninie z powietrzem. Z uwagi na utrudniony dostęp utleniacza (O2) do miejsca niekontrolowanej reakcji chemicznej, co powoduje późniejszy zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem wyznacza klasę temperaturową oraz grupę wybuchowości urządzeń. Klasa temperaturowa T2 właściwa dla urządzeń „ATEX” z uwagi na etanol (IEC 60079 standard), odpowiednia grupa wybuchowości to IIC (IEC 60079-20-1).

Skład toksycznych gazów pożarowych jest zbliżony do gazów wydzielanych podczas pożarów tworzyw sztuczny. Ale należ podkreślić, że istnieje możliwość wytworzenia niskich stężeń znacznie bardziej niebezpiecznych gazów (w szczególności polifluorek winylidenu może bezpośrednio wpływać na poziomy HF – fluorowodoru). Z uwagi na skład chemiczny elektrolitu.

BMS (battery management system) w żadnym wypadku nie gwarantuje ochrony dla wszystkich scenariuszy awaryjnych.

Analiza ryzyka wybuchu baterii litowo-jonowych (li-jon) oraz baterii litowych. Jakie przyjąć kryteria w celu obniżenia ryzyka wybuch i pożaru do poziomu akceptowalnego? To jest zadanie dla inżyniera bezpieczeństwa pożarowego z firmy Hazards Control.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *