Czysty i bezpieczny załadunek worków big-bag pyłem palnym. Element większego układu do transportu pneumatycznego pyłu palnego. Czystość "Dust Housekeeping w standardzie NFPA" na wysokim poziomie korzystnie wpływa na rozmiar i kategorię stref zagrożenia wybuchem pyłów.

Czysty i bezpieczny załadunek worków big-bag pyłem palnym. Element większego układu do transportu pneumatycznego pyłu palnego. Przede wszystkim czystość „Dust Housekeeping w standardzie NFPA” na wysokim poziomie ogranicza ryzyka wybuchu. Ponadto korzystnie wpływa na rozmiar i kategorię stref zagrożenia wybuchem pyłów.

Miejsce specjalnie zaprojektowane do przekierowania i zrzutu, ze zbiornika partii materiału zawierającego błąd/wadę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *