Badanie szybkości rozwoju pożaru w wybranych układach pomieszczeń budynku: pomieszczenie – korytarz, pomieszczenie – korytarz – klatka schodowa, trzy – cztery pomieszczenia mieszkalne lub inne. Szybkość rozwoju pożaru ocenia się za pomocą czasów do wystąpienia warunków krytycznych w środowisku pożaru określonych parametrami pożaru takimi jak: temperatura górnej i dolnej warstwy, położenie górnej warstwy, stężenie produktów spalania i tlenu.

Zakres obejmuje określenie czasu do zaistnienia warunków krytycznych dla powodzenia samodzielnej ewakuacji ludzi, obliczenia parametrów stanu pożaru w funkcji czasu jego rozwoju P = P(t) oraz przyjęcie scenariuszy pożaru zakładających:

– krzywą przebiegu intensywności wydzielania ciepła w funkcji czasu

– układy pomieszczeń

– otwory wentylacyjne (okna, drzwi, wentylacja grawitacyjna, klapa oddymiająca)

– miejsce położenia pożaru

– emisję produktów gazowych

– spadek poziomu zawartości tlenu

Wykonanie symulacji szybkości rozwoju pożaru budynku – Hazards Control.