Niezależność oceny zagrożenia wybuchem. Obserwujemy, na rynku usług z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, tendencję polegającą na wykonywaniu ocen zagrożenia wybuchem przez firmy oferujące zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Projekt, zakup i instalacja owych zabezpieczeń wiąże się z dużymi nakładami finansowymi dla inwestora, opiewającymi na wielosettysięczne lub milionowe kwoty. Powoduje też znaczące wydatki, na utrzymanie w stanie pełnej gotowości zabezpieczeń w przyszłości.

Cena wykonania dokumentacji zagrożenia wybuchem przez niezależnego audytora z reguły nie przekracza kilku tysięcy złotych. O ile jest on niezależny, gdy pracuje dla firmy, której celem są duże zlecenia dotyczące zabezpieczeń, np. systemów gaszenia wybuchu. W interesie takiej firmy jest oferowanie wykonania ocen zagrożenia wybuchem poniżej faktycznych kosztów, o ile z opracowania będzie wynikać potrzeba instalacji zabezpieczeń. A są to opracowania autorskie, odnoszące się do przepisów i norm, które należy interpretować każdorazowo dla danej sytuacji technologicznej.

Sytuacja, w której osoba wykonująca ocenę zagrożenia wybuchem jest zatrudniona/opłacana przez firmę wykonującą zabezpieczenia, jest idealna marketing-owo dla tej firmy.

Szczególnie teraz pojawiają się dla inwestora wątpliwości i potrzeba weryfikacji stanu faktycznego przez ekspertów niepowiązanych z rynkiem zabezpieczeń. W interesie inwestora jest zlecenie opracowania takiemu ekspertowi, podobnie powinno postąpić biuro architekta dbającego w pełni o inwestora.