Plan obiektów i terenu – szkic sytuacyjny terenu (wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji, zaznaczona droga dojazdu straży pożarnej, odległość od obiektów, kategoria pożarowa obiektów sąsiadujących, grupa wysokości sąsiadujących obiektów, gęstość obciążenia ogniowego sąsiadujących obiektów). Dokumentację graficzną wykonuje inż. bezpieczeństwa pożarowego z firmy Hazards Control.