Ewakuacja ppoż. pracowników z obiektów, którą porzygujemy i przeprowadzimy. Specjalnie dla danego przypadku, opracujemy procedury i w związku z tym będziemy współdziałać z Państwową Strażą Pożarną.

Przyjęcie scenariusza pożaru, w konsekwencji podsumowanie przebiegu ćwiczeń. Na koniec formułujemy zalecenia, w celu poprawy bezpieczeństwa. Dlatego wykonujemy zadanie stosownie do wymogów polskiego prawa. Ewakuacja ppoż. obiektu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz. W związku z tym jest to istotny parametr, w ocenie ryzyka ubezpieczenia na życie pracowników firmy. Przygotujemy i profesjonalnie skoordynujemy ewakuację. Co najważniejsze, z pewnością w taki sposób, że załoga firmy opanuje procedury bezpieczeństwa. Będziecie Państwo mile wspominać ćwiczenia i oczekiwać na następną ewakuację… oby tylko próbną…

Firma Hazards Control specjalizuje się w tematyce ewakuacji obiektów budowlanych i terenów. Bierzemy pod lupę cechy organizacji oraz obiektu i terenu, piszemy optymalne procedury. W związku z tym, zazwyczaj już w pierwszych ćwiczeniach otrzymujemy zadowalające efekty. W kolejnych ćwiczeniach przede wszystkim podnosimy poprzeczkę, by usprawnić proces ewakuacji.

Koordynacja ćwiczeń jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem. Dlatego należy się kierować międzynarodowymi standardami oraz wykorzystać doświadczenie. Wyjątkowo ważne jest, aby proces przebiegł bezpiecznie i bez strat. Przykłady zdjęć, z przeprowadzonej ewakuacji ponad trzystu osób z hali montażu nadwozi samochodów osobowych:

Podstawa prawna ćwiczenia ewakuacji pracowników na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Ewakuacja ppoż. - dokumentacja

Po zakończeniu każdej ewakuacji przeciwpożarowej, na koniec zostaje sporządzona wymagana dokumentacja. Kompletny zestaw dokumentów poświadczających prawidłowe wywiązanie się z nakładanych prawem obowiązków, w przypadku pożaru i innych miejscowych zagrożeń. Szczególnej uwagi wymagają obiekty, gdzie występują substancje niebezpieczne. Pożarowo niebezpieczne, a precyzyjniej, mogące tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. Strefy zagrożone wybuchem, informacje zawarte w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem, są cennym źródłem informacji dla stworzenia odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Ewakuacja Ppoż. z firmą Hazards Control jest dobrym wyborem dla profesjonalnie zarządzanych organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *