Pełna oferta usług, opracowana w uzgodnieniu z zespołem specjalistów. Organizacja skupia freelancer-ów, pracowników różnych organów i instytucji.