Wspólnie z ekspertami z branży, powstała ciekawa pozycja książkowa dotycząca problematyki dochodzeń popożarowych.