Ocena Zagrożenia wybuchem podczas ładowania baterii akumulatorów, przede wszystkim tworzona w celu identyfikacji zagrożeń i wymagań związanych z możliwością tworzenia atmosfery wybuchowej. Podczas procesu ładowania akumulatorów trakcyjnych, również wewnątrz hali magazynu logistycznego.
Akumulatory umieszczono w wózkach. Wózki ładowane na Hali między bramami z prawej i lewej strony Hali.
W elektrycznych wózkach magazynowych występują baterie wyprodukowane w technologii VRLA (szczelne ogniwa z zaworem ciśnieniowym). Także z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (Absorbent Glass Mat). Do ładowania baterii służą prostowniki. Regulowane automatycznie z ograniczeniem prądu w fazie gazowania baterii, dlatego zapobiegają nadmiernej emisji wodoru. Baterie ładowane w wózkach elektrycznych w rozproszonych miejscach ( Producent: DUPLOBAT, Typ baterii: DB7239TRX ), podczas parkowania przy dokach załadowczych. Prostowniki do ładownia baterii powieszone, także na ścianie. Dodam, że ocena zakłada stosowanie się użytkownika do wymagań zawartych w dokumentacji producenta.

Dalej, wniosek. Zgodnie z wymaganiami dla wentylacji [4] mmax nie zostanie przekroczone. Dlatego pomieszczenie nie jest zagrożone wybuchem. Występują strefy 2 zagrożenia wybuchem, w promieniu 0.5 m od źródła emisji – zaworów baterii. Przy zaworach baterii należy zachować wolną przestrzeń, w celu swobodnego przepływu powietrza.

Podstawowymi źródłami zapłonu mogą być, przede wszystkim:
– Iskry wytwarzane mechanicznie
– Iskry elektryczne i elektrostatyczne
– Gorące powierzchnie

Na koniec warto dodać, że nie mamy do czynienia tu z akumulatornią. W związku z tym wypełniamy wymagania tylko dla stanowiska ładowania baterii wózka. Rozproszenie stanowisk i duża kubatura hali są kluczowe dla wyniku obliczeń. Technologia akumulatorów, też jest korzystna z uwagi na intensywności wydzielania wodoru. Program ładowania nie jest intensywny. Ocena zagrożenia wybuchem ładowanie baterii akumulatorów jest podstawą do obniżenia kosztów lub rezygnacji z kosztownego systemu wentylacji przeciwwybuchowej.

strefy i ocena zagrożenia wybuchem, w wersji pdf.