Zachęcamy do zapoznania kryteriów oceny bezpieczeństwa obiektów, w kontekście ewakuacji ppoż. Przede wszystkim, wysokość warstwy dymu, temperatura, stężenie gazów toksycznych jako funkcja w czasie trwania pożaru. Są to prawdziwe kryteria decydujące o zdolności osoby do samodzielnego opuszczenia obiektu. Symulowane dla konkretnego układu pomieszczeń w rozpatrywanym obiekcie. Ewakuacja i kryteria oceny warunków ewakuacji ppoż. na podstawie algorytmu obliczeniowego NFPA. Wpływ systemu oddymiania na warunki ewakuacji również uwidoczniono na wykresie.  ewakuacja_kryteria_ppoz_biurowca_wysokosc_warstwy_dymu - Kryteria Oceny Warunków Ewakuacji Ppoż

Materiał do wglądu, w formie pliku PDF.

https://hazardscontrol.pl/ewakuacja_kryteria_ppoz_biurowca.pdf

Przewodnik po planowaniu ewakuacji NFPA dla osób niepełnosprawnych
opracowany przy udziale społeczności osób niepełnosprawnych, aby zapewnić ogólne informacje na ten ważny temat.  Ile mamy budynków, w których dla osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się przewidziano windę? I jest to jedyny sposób na przemieszczanie się między kondygnacjami. Zarządco nieruchomości, w przypadku pożaru zwykła winda nie jest drogą ewakuacji. W związku z tym, czy posiadasz krzesło ewakuacyjne? Czy personel jest przeszkolony do właściwego postępowania z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności? Dlatego, przeczytaj poradnik wiodącej międzynarodowej instytucji. 

EvacuationGuidePDF – Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Ewakuacja i kryteria oceny warunków ewakuacji ppoż. – to opracowanie wykonane przez inżynierów bezpieczeństwa pożarowego z firmy Hazards Control. Sprawdź bezpieczeństwo pożarowe osób korzystających z zarządzanego obiektu. W konsekwencji, audyt bezpieczeństwa pożarowego, pozwoli wdrożyć wysoki standard w Twojej organizacji lub potwierdzi że już tak jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *