Analiza ryzyka wybuchu baterii litowo-jonowych (li-jon)

Analiza ryzyka wybuchu baterii litowo-jonowych. Awaryjny stan pracy baterii litowo-jonowej wymaga innego rodzaju zabezpieczeń niż dla baterii tradycyjnych np. trakcyjnych baterii kwasowo-ołowiowych. Wyróżnia się kilka technologi budowy baterii litowo-jonowych, co należy uwzględnić podczas wykonywania analizy ryzyka wybuchu i pożaru. Skład wydzielanych gazów palnych zależy od wielu czynników m.in. od stopnia naładowania ogniw. Bezpieczeństwo zapewni układ…

Czysty i bezpieczny załadunek worków big-bag pyłem palnym.

Czysty i bezpieczny załadunek worków big-bag pyłem palnym. Element większego układu do transportu pneumatycznego pyłu palnego. Przede wszystkim czystość „Dust Housekeeping w standardzie NFPA” na wysokim poziomie ogranicza ryzyka wybuchu. Ponadto korzystnie wpływa na rozmiar i kategorię stref zagrożenia wybuchem pyłów. Miejsce specjalnie zaprojektowane do przekierowania i zrzutu, ze zbiornika partii materiału zawierającego błąd/wadę.

Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu.

Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu wykonywana w celu wprowadzenia na rynek. Temat wykonania dokumentacji zagrożenia wybuchem (w tym analizy ryzyka wybuchu, procedur/zagrożeń związanych z użyciem zgodnym i możliwym niezgodnym z przeznaczeniem) dla produktu (instalacji z otrzymanego szkicu oraz informacji projektowych) jest dla nas odpowiedni. Dlatego wykonamy opracowanie zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE,…