Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu.

Ocena zagrożenia wybuchem maszyny, urządzenia czy też produktu. Temat wykonania dokumentacji zagrożenia wybuchem (w tym analizy ryzyka wybuchu, procedur/zagrożeń związanych z użyciem zgodnym i możliwym niezgodnym z przeznaczeniem) dla produktu (instalacji z otrzymanego szkicu oraz informacji projektowych) jest dla nas odpowiedni. Dlatego wykonamy opracowanie zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE, prawem krajowym oraz normami. Pozwoli to…

Czysty i bezpieczny załadunek worków big-bag pyłem palnym.

Czysty i bezpieczny załadunek worków big-bag pyłem palnym. Element większego układu do transportu pneumatycznego pyłu palnego. Przede wszystkim czystość „Dust Housekeeping w standardzie NFPA” na wysokim poziomie ogranicza ryzyka wybuchu. Ponadto korzystnie wpływa na rozmiar i kategorię stref zagrożenia wybuchem pyłów. Miejsce specjalnie zaprojektowane do przekierowania i zrzutu, ze zbiornika partii materiału zawierającego błąd/wadę.