Gęstość obciążenia ogniowego magazynu wysokiego składowania - obliczenie do audytu pożarowego. Widać materiały składowane na regałach uwzględnione w obliczeniu i stanowisko ładowania baterii trakcyjnej litowo-jonowej (li jon).

Fot. Gęstość obciążenia ogniowego magazynu wysokiego składowania – obliczenie do audytu pożarowego. Widać materiały składowane na regałach uwzględnione w obliczeniu i stanowisko ładowania baterii trakcyjnej litowo-jonowej (li jon).

Przede wszystkim, definicja pojęcia „Gęstość Obciążenia Ogniowego”.

Energia cieplna, wyrażona w megadżulach. Która może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych. Przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu i wyrażona w metrach kwadratowych.

Dlatego, jest to jeden z ważniejszych parametrów i będący podstawą do określenia wielu wymogów (dla budynków i składowisk) związanych z prawem z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

PN-B-02852:2001
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. W normie określono zasadę obliczania obciążenia ogniowego powstającego przy spalaniu materiałów palnych oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Podano wartości ciepła właściwego dla niektórych rodzajów materiałów.

Audyt bezpieczeństwa pożarowego wykonywany dla obiektu produkcyjno-magazynowego (PM), również zawiera obliczenie gęstości obciążenia ogniowego. Z pewnością jeden z elementów składający się na całość informacji do audytu. Wpływający chociażby na wymagania: dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej, klasy odporności pożarowej dla budynku produkcyjno-magazynowego (PM) oraz inwentarskiego (IN), wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Z czego z kolej wynika szereg dalszych uwarunkowań budowlano-technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Przede wszystkim pozostających w zgodzie z:

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dział VI Bezpieczeństwo Pożarowe

W ostatnich latach trwa znaczący rozwój centrów logistycznych na terenie woj. Mazowieckiego, Polski i Europy Środkowej. Na koniec, zapraszamy Państwa do skorzystania z usług firmy Hazards Control, w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Z powodzeniem wykonaliśmy obliczenie gęstości obciążenia ogniowego dla wielu obiektów.

One thought on “Gęstość Obciążenia Ogniowego – Wykonujemy Obliczenia”

  1. Usługa wykonana ekspresowo i profesjonalnie. Znakomity kontakt z usługodawcą. Polecamy firmę Hazards Control.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *