Definicja Gęstości Obciążenia Pożarowego.

Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych.

Jest to jeden z ważniejszych parametrów, będący podstawą do określenia wielu wymogów (dla budynków i składowisk) związanych z prawem z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

PN-B-02852:2001
Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

W normie określono zasadę obliczania obciążenia ogniowego powstającego przy spalaniu materiałów palnych oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. Podano wartości ciepła właściwego dla niektórych rodzajów materiałów.

One thought on “Gęstość Obciążenia Ogniowego – Wykonujemy Obliczenia”

  1. Usługa wykonana ekspresowo i profesjonalnie. Znakomity kontakt z usługodawcą. Polecamy firmę Hazards Control.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *