Ocena i Dokumentacja Ryzyka Zawodowego na Stanowisku Pracy Zagrożonym Wybuchem (ATEX).

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Art. 226.
Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Przede wszystkim prawidłowe wykonanie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowisku, w związku z zagrożeniem wybuchem. Dlatego wykonanie dokumentacji należy do eksperta z dziedziny zagrożeń wybuchem, jeżeli na stanowisku pracy może powstać atmosfera wybuchowa. Na koniec opracowanie analizy ryzyka, pozostaw specjalistom z Hazards Control.