Zgodnie z prawem system sygnalizacji pożaru, powinien być właściwie konserwowany. Odstępy czasu, zakres czynności, które należy wykonywać określone są w normie oraz dokumentacji technologiczno-ruchowej (DTR) producenta systemu. Częstotliwość z jaką należy wykonywać czynności konserwacyjne, zależy także od środowiska w jakim pracuje system. Zgodnie z Art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej czynności konserwacyjne wykonuje uprawniona osoba. Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Hazards Control.

Konserwacje systemów od których zależy bezpieczeństwo osób, pozostaw specjalistom z Hazards Control.