Analiza zgodności z przepisami prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej (także projektów). Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości. Co do zgodności projektu lub istniejącego obiektu z przepisami prawa, proszę zlecić nam analizę, której efektem będzie raport wskazujący stan faktyczny poparty wykładnią prawną. W przypadku sporów sądowych, udzielamy wsparcia dla kancelarii prawnych.