Poniżej prezentujemy Państwu prawo na podstawie którego dokonuje się kalkulacji  ilości substancji niebezpiecznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Wykonamy obliczenia substancji niebezpiecznych – Hazards Control.