Opracowywanie programów oceny ryzyka dla inwestora, ubezpieczyciela, reasekuratora, banku, biura brokerskiego oraz innych firm i instytucji. Program jest narzędziem wspomagającym, w procesie podejmowania decyzji biznesowych (np. o ubezpieczeniu lub inwestycji), bez potrzeby angażowania ekspertów. Sytuacja taka ma uzasadnienie w przypadku znacznego rozproszenia ryzyka na wiele lokalizacji i decyzji. Przy zawieraniu ubezpieczeń majątkowych o sumach nieprzekraczających kilkunastu milionów złotych. W takim wypadku delegowanie inżyniera ryzyka jest nieopłacalne ekonomicznie, biorąc pod uwagę wysokość składki ubezpieczeniowej.