Ocena zagrożenia środowiska naturalnego przede wszystkim, związanego z prowadzoną działalnością fabryk, firm transportowych i innych podmiotów. Wiedza dotycząca zagrożeń dla środowiska naturalnego, umożliwia przygotowanie środków zapobiegawczych oraz wybór adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonujemy symulacje komputerowe poparte obliczeniami, dokładnie ilustrujące realne zagrożenia.