Konsultacje dotyczące procesu likwidacji szkód oraz restytucji mienia. Korzystając z wiedzy dotyczącej możliwości polskich placówek w zakresie wydawania opinii (w oparciu o przeprowadzone badania) wspomożemy podmioty zajmujące się likwidacją szkód w podejmowaniu celnych decyzji. Oferujemy również konsultacje w zakresie restytucji mienia w oparciu o wiedzę dotyczącą ciągłego postępu technologicznego, który owocuje nowymi możliwościami.