Desktopowa (z za komputera) ocena ryzyka w oparciu o nadesłane informacje oraz nasze możliwości analityczne. Jest to usługa stosowana w wielu korporacjach, często wykonywana przez wewnętrzne jednostki organizacyjne zajmujące się oceną ryzyk. Nie zawsze uzasadnione ekonomicznymi względami jest delegowanie inżyniera ryzyka w celu wykonania analizy, a dodatkową zaletę stanowi szybkość uzyskania wyniku. Prawdopodobnie, dlatego popularność takiej formy oceny ryzyka utrzymuje się na wysokim poziomie.