Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, wykona inżyniera bezpieczeństwa pożarowego z firmy Hazards Control, zapraszamy.