Audyty przeprowadzane w jednostkach zajmujących się oceną ryzyk ubezpieczeń majątkowych i innych. Opracowywanie opinii na temat obiektywizmu oceny ryzyka na podstawie danych operacyjnych firmy. Gwarancja całkowitej poufności.