Analiza stanu technicznego urządzeń. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska. Na przykład sprawdzamy: instalacje tryskaczowe, instalacje zraszania, systemy do przesyłu/transportu substancji palnych, transport pneumatyczny pyłów, przeciwpożarowe kurtyny wodne i więcej.