Analizy dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów w kontekście przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Opis warunków, jakie należy wypełnić w celu uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami.