Bezpieczeństwo, ochrona mienia i ppoż., ochrona obiektu, szkolenia ochrony.

 

ochrona_obiektu_ppoż

wspólnie z M&Z "MAGNEZ"

koncesja MSWiA Nr - L-0028/02

 

Firma Hazards Control zawarła porozumienie z koncesjonowaną firmą M&Z "Magnez" w celu rozwinięcia oferty o najwyższej jakości usługi z dziedziny fizycznej ochrony mienia. Wybraliśmy najlepszych, teraz już razem możemy naszym Klientom zaproponować rozszerzony wachlarz usług.

Nadkom. rez. Zbigniew Szczygielski posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyjątkowe doświadczenie i osiągnięcia, jest autorem cenionych specjalistycznych opracowań, między innymi:

 

ochrona_obiektuochrona_terenu

 

Zabezpieczymy obiekt, opracujemy plany ochrony, zapewnimy profesjonalną ochronę.

 

Oferta

Ochrona obiektów i terenów - cennik ustalany indywidualnie, stosownie do wymagań Klienta wobec poziomu ochrony.

Opracowywanie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

Szkolenie z zakresu prowadzenia obserwacji jawnej i tajnej.

Szkolenie pracowników "okienkowych" w bankach, kasach, lotniskach... na wypadek ataków przemocy i napadów.

Szkolenie personelu na wypadek przeciwdziałania zagrożeniom atakami terrorystycznymi.

Szkolenie w ramach służb porządkowych do zabezpieczania imprez masowych oraz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprez masowych pełniących obowiązki kierowników ds. bezpieczeństwa.

Szkolenie pracowników ochrony nie posiadających licencji w ramach przysługujących im uprawnień konstytucyjnych.

Szkolenie z zakresu strzelania bojowego.

Szkolenia pracowników ochrony w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia, w tym też licencji z zakresu stosowania technicznych środków zabezpieczenia obiektów.

Cennik:

  • kurs na licencję I-go stopnia 2000 zł.
  • kurs na licencję II-go stopnia 2200 zł.

Dodatkowym kosztem (około 350 zł.) jest wykonanie badań lekarskich. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o skierowanie na kurs pracownika ochrony fizycznej z możliwością pokrycia kosztów kursu przez Urząd Pracy.

Kandydat na kurs powinien spełniać nw. kryteria:

  • obywatelstwo polskie
  • wiek od 21 lat, wykształcenie podstawowe
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • nie być karanym za przestępstwo umyślne
  • posiadać zdolność do czynności prawnych

Uzyskane kwalifikacje pomogą w podjęciu atrakcyjnej pracy.

 

Szybko odpowiemy na każde zapytanie, podejmujemy się także innych wyżej nie wymienionych zleceń branżowych. Osoby zainteresowane prosimy o składanie zapytań ofertowych na niżej podany adres mailowy, w krótkim czasie przedstawimy ofertę cenową, serdecznie zapraszamy.

obejrzyj też:

|audyt bezpieczeństwa|ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego|instrukcja bezpieczeństwa pożarowego|oznakowanie bezpieczeństwa|

instrukcja-plan strony

instrukcja_bezpieczeństwa_pożarowego_ppoż